Ing. Sylvie Kotíková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region

Foreign Direct Investment and its Impact on the Region
Anotace:
Předkládaná diplomová práce s názvem "Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region" má za cíl analyzovat a zhodnotit vliv vybraných přímých zahraničních investic na okres Louny se zaměřením na mikroregion Podbořansko, prostřednictvím rozboru údajů o konkrétních firmách z průmyslové zóny Alpka. Práce je členěna do šesti kapitol. Přímé zahraniční investice, jejich příčiny vstupu a dopady jsou …více
Abstract:
The diploma thesis titled "Foreign Direct Investment and its Impact on the Region" aims to analyse and evaluate the impact of selected foreign direct investments on the Louny District with a special focus on the micro-region Podborany based on firm-specific data obtained from companies situated in the industrial zone Alpka. The thesis is divided into six chapters. Foreign direct investments, reason …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotíková, Sylvie. Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN