Theses 

Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region – Ing. Sylvie Kotíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Sylvie Kotíková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region

Foreign Direct Investment and its Impact on the Region

Anotace: Předkládaná diplomová práce s názvem "Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region" má za cíl analyzovat a zhodnotit vliv vybraných přímých zahraničních investic na okres Louny se zaměřením na mikroregion Podbořansko, prostřednictvím rozboru údajů o konkrétních firmách z průmyslové zóny Alpka. Práce je členěna do šesti kapitol. Přímé zahraniční investice, jejich příčiny vstupu a dopady jsou teoreticky nastíněny v prvních dvou částech této práce. V dalších dvou kapitolách je pozornost věnována okresu Louny a průmyslové zóně Alpka s cílem provézt socio-ekonomickou analýzu této oblasti. Pátá kapitola se zabývá konkrétními přímými zahraničními investicemi, které jsou lokalizované v průmyslové zóně Alpka. Poslední kapitola hodnotí komplexně důsledky těchto investic pro oblast Podbořansko a celý okres, se zvláštním důrazem na regionální trh práce. Na základě provedené analýzy stavu realizovaných investic jsou v této kapitole nastíněny návrhy a doporučení týkající se hlubšího propojení přímých zahraničních investic, průmyslové zóny a regionu.

Abstract: The diploma thesis titled "Foreign Direct Investment and its Impact on the Region" aims to analyse and evaluate the impact of selected foreign direct investments on the Louny District with a special focus on the micro-region Podborany based on firm-specific data obtained from companies situated in the industrial zone Alpka. The thesis is divided into six chapters. Foreign direct investments, reason of entrance and effects are theoretically outlined in the first two parts of this work. In the next two chapters, an attention is fixed on the District Louny and industrial zone Alpka. The aim is to analyze this district from point of socio-economic. The fifth chapter deals with specific FDI located in the industrial zone Alpka. The final chapter assesses the impact of these investments on the regional labour market, their impact on the unemployment rate and complex implications for micro-region Podbořansko and the whole district. Based on an analysis of the state of the investment made in this chapter proposals and recommendations on the deeper connections of foreign direct investment, industrial zone and region are outlined.

Klíčová slova: Důsledky přímých zahraničních investic, investiční pobídky, míra nezaměstnanosti, průmyslová zóna, přímé zahraniční investice, region, trh práce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28643 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kotíková, Sylvie. Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz