Ing. Volodymyr Kovbasey

Bakalářská práce

Trestné činy proti majetku v podnikání

Criminal Acts against Property in Entrepreneurial Activity
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou nejzávažnějších trestních činů proti majetku v podnikání, zejména jejich definováním. Pokusíme se také podřadit pod tento pojem vybrané druhy protiprávního jednání v oblasti hospodářské kriminality. Následně se zaměříme a analyzujeme jeden z nejrozšířenějších trestních činů, a to úplatkářství. První kapitola práce je zaměřena na charakteristiku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the problems of the most serious criminal acts against property in business, especially in their definition. We will try to subsumed under this term selected types of infringement in the economic crime. Then to focus and analyze one of the most criminal offenses, bribery. The first chapter is focused on the characteristics of the main concepts and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Norek
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře