Bc. Štěpán Raus

Diplomová práce

Možnosti využití Big Data v komerčním pojišťovnictví

Possibilities of using Big Data in commercial insurance industry
Anotace:
Diplomová práce na téma „Možnosti využití Big data v komerčním pojišťovnictví“ se zabývá problematikou Big data a možnostmi jejího využití v komerčním pojišťovnictví. Práce je rozčleněna do tří kapitol, z nichž se první zaobírá teoretickou stránkou problematiky Big data a tím, jaké jsou možnosti využití Big data analýzy. Druhá kapitola shrnuje, jak konkrétně jsou Big data využívána v komerčním pojišťovnictví …více
Abstract:
The Diploma thesis entitled “Possibilities of using Big data in commercial insurance industry” deals with the issue of Big data and the possibilities of its use in commercial insurance. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with theoretical aspect of Big data and possibilities of using Big data analysis. The second chapter summarizes specifically how Big data analysis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta