Bc. Jana Rotreklová

Bachelor's thesis

Ohlasy na politický pád Otty Šlinga v Brněnském kraji. Interní materiály vs. dobový tisk

Reaction to political fall of Otta Šling in the Brno region. In-house documents vs. period press
Abstract:
Práce se zabývá reakcí na politický pád krajského tajemníka Otty Šlinga na pozadí mimořádného pléna v listopadu 1950 a krajské konference v červnu 1951. Výzkum byl proveden na základě práce s archivními materiály a periodiky, které byly následně porovnány.
Abstract:
The thesis analyses the reaction to political fall of Regional Secretary Otto Šling in the background of emergency plenum in November 1950 and regional conference in June 1951. The research was executed on the base of work with archival materials and press, which were subsequently compared.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta