Bc. Tomáš Netolický

Bachelor's thesis

Vývoj grafických 3D aplikací s využitím jazyka Java

Development of 3D applications using Java
Abstract:
Cílem práce je přiblížení tvorby 3D grafických aplikací s využitím knihovny Java 3D API. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a způsoby tvorby grafických 3D aplikací, v rámci praktické části jsou implementovány ukázkové příklady s ohledem na možné využití práce při výuce počítačové grafiky. Součástí práce je multimediální výukový materiál, seznamující uživatele s používáním knihovny …more
Abstract:
The goal of this Bachelor's thesis is to describe the development of 3D applications using Java 3D API. Theoretical part of thesis describes basic terms and concepts of developing 3D applications. Practical part of thesis contains demonstration source codes with possible consideration for usage within the education of graphical courses. Along with practical part of the thesis is educational material …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Petr Veselý

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Netolický, Tomáš. Vývoj grafických 3D aplikací s využitím jazyka Java. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology