Ing. Zuzana Rousková

Bakalářská práce

Les espèces de mots dans la bande dessinée

Species of words of French language in comic books
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze parts of speech in comic book adaptations of classic French litterature written by Albert Camus and Guy de Maupassant. Original literary works are analysed too. Results of these analysis are compared and used to find out if comic books are beneficials to language competences from the point of view of parts of speech or if they are limited in some way.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou slovních druhů v komiksových adaptacích literárních děl ve francouzštině autorů Alberta Camuse a Guy de Maupassanta. Analyzována jsou rovněž i původní díla těchto adaptací a výsledky analýz jsou porovnány. Cílem práce je zjitit, zda jsou komiksy plnohodnotně vybavené z hlediska slovních druhů, či je jejich výskyt omezen, a proto komiksy neblaze působí na rozvoj …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta