Bc. Juraj Nižnan

Diplomová práce

Učení z dat o řešení problémů

Learning from problem-solving data
Anotace:
Pre inteligentný výukový systém je dôležité rozumieť tomu, ktoré vedomostné koncepty sú precvičované jednotlivými inštanciami problémov. Toto zobrazenie problémov do konceptov môže byť vytvorené expertom, ale tento proces vyžaduje veľa času a je náchylný na chyby. Preskúmavame spôsoby ako zistiť toto zobrazenie automaticky z časov riešenia problémov. Navrhujeme dva jednoduché modely: jeden je založený …více
Abstract:
It is important for an intelligent tutoring system to understand which knowledge concepts are practised by which problem instances. This problem-concept mapping may be created by an expert, but this is time-consuming and error-prone. We explore ways how of detecting this mapping automatically from problem-solving times. We propose two simple models: one based on the k-means algorithm and the other …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky