Bc. Veronika CAISOVÁ

Diplomová práce

Hodnota zdraví v subjektivních teoriích dospělých cvičících tai chi chuan

The value of health in the health beliefs of adult exercising tai chi chuan
Anotace:
Práce se zabývá subjektivními teoriemi ke zdraví u dospělých lidí cvičících TCC. V teoretické části práce vymezuje základní pojmy k danému tématu. V praktické části za pomoci případové studie charakteristik respondentů a epizodických individuálních rozhovorů zkoumá, zda cvičení TCC zkvalitňuje zdraví a život respondentů v rámci jejich subjektivních teorií podle mnou navržených teoretických modelů procesu …více
Abstract:
The thesis deals with health beliefs of adults exercising tai chi chuan. The theoretical part defines basic concepts of the subject and in the practical part with the help of case studies characteristics of respondents and episodic individual interviews explores whether exercise TCC improves quality of the life and health of the respondents in their health beliefs according to my proposed theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2016
Zveřejnit od: 2. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Dr. phil. Hana Chyzy

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CAISOVÁ, Veronika. Hodnota zdraví v subjektivních teoriích dospělých cvičících tai chi chuan. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d3o3bc d3o3bc/2
2. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 4. 2016
Bulanova, L.
3. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.