Zuzana Habreková

Bakalářská práce

Kvalita života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybrané pobytové služby ve městě Orlová

Quality of Seniors Life in Residential Social Services in the Current Pandemic Situation on the Example of Selected Residential Service in the Town of Orlová
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů v pobytových sociálních službách na příkladu vybrané pobytové služby ve městě Orlová za současné pandemické situace. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se problematiky stáří a kvality života seniorů, je popsán systém sociální péče a sociální služby poskytované seniorům v České republice. Část se zabývá vztahem mezi kvalitou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the quality of seniors´ life in residential social services in the current pandemic situation on the example of selected residential service in the town of Orlová. The theoretical part defines the basic concepts related to the issue of old age and quality of life of seniors, describes the system of social care and social services for seniors in the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/btdvz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika