Bc. Veronika Dusková

Diplomová práce

Kvalita života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybraného zařízení pobytových sociálních služeb

The quality of seniors life in residential social services during the pandemic situation described in an example of a chosen residential social services
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybraného zařízení pobytových sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku základních pojmů spojených s problematikou stárnutí, stáří a kvality života. V této části je rovněž popsán systém sociálních služeb pro seniory v České republice. Součástí …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with the quality of life of seniors in facilities of residential social services during the current pandemic situation on the example of a selected facility of residential social services. The theoretical part focuses on the characterization of the basic terms associated with the problematics of aging, old age and quality of life. This part also describes the system of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/h9usn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě