Bc. Eva Mitášová

Diplomová práce

Chování spotřebitele na online trhu s oblečením

Consumer behaviour in Online Clothing Market
Anotace:
Mitášová, E. Chování spotřebitele na online trhu s oblečením. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele na online trhu s oblečením. Je zaměřena na identifikaci faktorů, které spotřebitele na tomto trhu ovlivňují. Pro naplnění cíle práce bylo provedeno dotazníkové šetření (n=433), hloubkové rozhovory s 6 respondenty a shluková analýza, …více
Abstract:
Mitášová, E. Consumer behaviour in Online Clothing Market. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2022. The diploma thesis deals with consumer behavior in the online clothing mar-ket. It aims to identify the factors that affect consumers in this market. To fulfill the aim of the work, a questionnaire survey (n=433), in-depth interviews with 6 respondents and a cluster analysis that identifies consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Irena Antošová, Ph.D.
  • Oponent: Jana Stávková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta