Bc. Michaela Faltinková

Master's thesis

Potravinový odpad v restauračních zařízeních a možnosti jeho snižování

Food waste in restaurant establishments and possibilities of its reduction
Abstract:
Tématem této diplomové práce je problematika plýtvání potravinami se zaměřením na potravinový odpad vznikající v restauračních zařízeních. V literárním přehledu jsou charakterizovány hlavní příčiny vzniku potravinového odpadu včetně jeho negativních vlivů na životní prostředí a celou společnost. Součástí rešerše je také vymezení aktuální situace ve světě, Evropské unii i České republice a přehled o …more
Abstract:
The theme of this thesis is the food waste with a focus on food waste in restaurant establishments. The literature review describes the main causes of food waste generation and its negative effects on the environment and society as a whole. The theoretical part also includes the description of the current situation in the world, the European Union and the Czech Republic and an overview of strategies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií