Rémi Lefevre

Diplomová práce

Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy

Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Anotace:
Vytvořením úspěšné evropské korporátní politické strategie jsou sledovány tři základní kroky: zhodnocení přínosů takové strategie z hlediska informací a vlivu, navržení odpovídajícího schématu, který zahrnuje specifika firmy, a efektivní implementaci prostřednictvím správně zvoleného širokého výběru mechanismů. DP nabízí náhled na kompetence a procedury struktur EU tak, aby firmy byly schopné rozhodnout …více
Abstract:
Establishing a successful European corporate political strategy aims at achieving three major steps: assessing the benefits of such a strategy in terms of information and influence, designing a tailor-made scheme integrating the specifics of the company, and implementing it efficiently through a thorough comprehension of policy-making mechanisms. Though not doctrinal, this paper hints at providing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 11. 2011
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Paul Marc Collin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29133

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Práce na příbuzné téma