Bc. Tereza Vaňková

Diplomová práce

Jazyková politika a jazykový management v korporátní praxi

Language policy and Language management in Corporate Practice
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat tematiku jazykové politiky a nastavení jazykových služeb ve ŠKODA AUTO a.s., směrem k zaměstnancům, kteří jsou vysíláni na zahraniční pracovní mise. Na základě výzkumu zaměřeného na tuto cílovou skupinu identifikovat možné nedostatky a navrhnout relevantní doporučení. Teoretická část se věnuje tematice jazyka a komunikace. Dále jsou představeny teorie jazykové …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to analyze the topic of language policy and the setting of language services in ŠKODA AUTO a.s., towards employees who are sent on foreign work missions. Based on research focused on this target group, identify possible shortcomings and make relevant recommendations. The theoretical part deals with the topic of language and communication. Furthermore, theories of language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed. Ph.D.
 • Oponent: Lenka Stejskalová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x2qiph x2qiph/2
13. 5. 2021
Složky
Soubory
Švejdar, L.
13. 5. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.