Niko Henri Joonas Koskenniemi

Diplomová práce

The effects on monetary policy on corporate investment in Finland

Efekt monetární politiky na korporátní investice ve Finsku
Anotace:
Cílem této práce je zjisti efektivitu monetární politiky na míru investic finských výrobních firem. Výzkumné otázky jsou rozděleny do tří částí: jaký je efekt nízkých úrokových sazeb, jaké jiné faktory ovlivňují investice a jaký je vztah mezi monetární politikou a těmito ostatními faktory. Pro zodpovězení těchto otázek je vytvořen ekonometrický model. Interpretace výsledků a politická doporučení jsou …více
Abstract:
This thesis aims to find out the effectivity of monetary policy on investment activity in Finnish manufacturing firms. Research question is divided into three parts for clarification: 1) what the effect of low interest rates is, 2) what other factors are impacting the investments and 3) what the interaction between monetary policy and these other factors is. To come up with answers to these questions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta