Rémi Lefevre

Master's thesis

Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy

Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Abstract:
Vytvořením úspěšné evropské korporátní politické strategie jsou sledovány tři základní kroky: zhodnocení přínosů takové strategie z hlediska informací a vlivu, navržení odpovídajícího schématu, který zahrnuje specifika firmy, a efektivní implementaci prostřednictvím správně zvoleného širokého výběru mechanismů. DP nabízí náhled na kompetence a procedury struktur EU tak, aby firmy byly schopné rozhodnout …more
Abstract:
Establishing a successful European corporate political strategy aims at achieving three major steps: assessing the benefits of such a strategy in terms of information and influence, designing a tailor-made scheme integrating the specifics of the company, and implementing it efficiently through a thorough comprehension of policy-making mechanisms. Though not doctrinal, this paper hints at providing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 11. 2011
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Paul Marc Collin

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29133

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities