Bc. Markéta Čablová

Master's thesis

Sexuální výchova žáků se středně těžkou mentální retardací

Sex education of pupils with moderate mental retardation
Abstract:
Diplomová práce se věnuje sexuální výchově na ZŠ speciální. Detailněji se zaměřuje na problematiku autoerotických projevů žáků se středně těžkou až těžkou mentální retardací. Mezi výstupy práce patří pracovní listy a metodická příručka k sexuální výchově. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Každou z nich tvoří čtyři podkapitoly. První kapitola se zabývá terminologickým vymezením pojmu mentální …more
Abstract:
Diploma thesis speaks about sex education at special elementary schools. Specifically is thesis focused on issue self-stimulation of pupils with moderate up to severe mental retardation. The outputs of the work include worksheets and a guidebook for sex education. The thesis is divided into four chapters. Each of them consists of four chapters. The first chapter introduces the terminological definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta