Veronika VEČEŘOVÁ

Bakalářská práce

Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu

Adverse events and irregularities in the sampling and transport of biological material
Anotace:
Biologický materiál zahrnuje veškeré tělní tekutiny a tkáně našeho organismu. Jeho odběr slouží zejména k diagnostickým účelům, tedy napomáhá k určení přesné diagnózy a možnosti zahájení účinné léčby. Odběry provádí všeobecné či specializované zdravotní sestry do předem připravených zkumavek. Odebraný materiál se následně odesílá do laboratoře na rozbor. Transport odebraných vzorků je realizován prostřednictvím …více
Anotace:
ti při transportu a při převzetí nejprve zkumavky s odebraným biologickým materiálem překontrolovat.
Abstract:
Biological material includes any body fluids and tissues of our organism. Its sampling is used mainly for diagnostic purposes, thus helping to determine the exact diagnosis and initiation of effective treatment options. Sampling and is performed by general or specialized nurses into the prepared tubes. The collected material is then sent to a lab for analysis. Transport of samples is implemented through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČEŘOVÁ, Veronika. Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d4safl d4safl/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.