Bc. Michael Svoboda

Diplomová práce

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín

Evaluation of the current condition and management of selected protected areas in the districts of Uherské Hradiště and Hodonín.
Anotace:
Tato diplomová práce hodnotí 14 maloplošných zvláště chráněných území v okresech Uherské Hradiště a Hodonín. Každé území bylo hodnoceno Metodikou hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území (Svátek & Buček 2005). Podrobně je hodnocen stav jednotlivých vybraných MZCHÚ a péče o tato území. Ve výsledném hodnocení je stav pěti lokalit hodnocen jako dobrý, sedmi průměrný, jedno území …více
Abstract:
This thesis evaluates 14 small protected areas in the districts of Uherské Hradiště and Hodonín. Each area was evaluated using the Methodology of Condition and management Assessment in Small Protected Areas (Svátek & Buček). The state of the selected areas and the managment of them is assessed in detail. In the final assessment, the condition of 5 localities has been rated as good, 7 as average and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta