Bc. Monika Pittnerová

Bakalářská práce

Hra se slovy v díle Malý Alenáš

Word Play in the story Malý Alenáš
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na jazykovou hru v díle Malý Alenáš od Ivana Vyskočila. Vlastní práce v úvodu stručně shrnuje aspekty autorova života, které se dále promítají v jeho díle, ukazuje pohled dětské literatury a zmiňuje poslání hry. Poté následuje stěžejní část práce, ve které se hovoří o prostředcích komiky, mezi něž patří kontrast mezi hovorovými a knižními výrazy, využití odborných …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the play with the language in the book Malý Alenáa by Ivan Vyskočil. At the begining the work itself briefly summarizes the aspects of the author#s life, which are further reflected in his work, showing the view of children#s literature and mentioning the mission of a game. Then follows the core part of the work, in which it talks about the instruments of humour, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Václav Lábus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pittnerová, Monika. Hra se slovy v díle Malý Alenáš. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - humanitní studia