Theses 

Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji – Luboš SRB, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Luboš SRB, DiS.

Bachelor's thesis

Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji

Educational Program for Leisure Centres

Abstract: Práce se zabývá školními vzdělávacími programy, které jsou v této době aktuálním tématem, nejen na všech stupních formálního vzdělávání, ale také mimo tuto sféru. Tam, kde chybí rámcový vzdělávací programy. První kapitola pojednává o školské reformě, kurikulárních dokumentech, pilířích, formách a obecné analýze školních vzdělávacích programů. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku a srovnání dvou školních vzdělávacích programů ve vybraných střediskách volného času. Ta jsou zde zastoupena Domem dětí a mládeže Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže Strakonice. Je zde přiblížen sociodemografický vývoj, stručná charakteristika obou středisek volného času, podmínky vzniku školních vzdělávacích programů a jejich obsahová analýza.

Abstract: The work focuses on school educational programmes which are a topical issue not only within all levels of the formal education, but also out of their scope where the school framework programmes are not applied. The first chapter deals with the school curriculum reform, curriculum documents, pillars, forms and the general analysis of school educational programmes. The second chapter contains characteristics and a comparison of two school educational programmes applied in two leisure-time centres - The Children's and Youth Centres in Jindřichův Hradec and in Strakonice. It also outlines the socio-demographic development, brief characteristics of both leisure-time centres, conditions for creation of school educational programmes, and their content analysis.

Keywords: školní vzdělávací program, střediska volného času, dům dětí a mládeže, školní reforma

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
  • Accessible from:: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Toušek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31524 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SRB, Luboš. Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:41, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz