Bc. Igor Lüftner

Bakalářská práce

Veřejné rejstříky

Public Registers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou a významem nového právního pojmu - veřejnými rejstříky. Cílem práce je srozumitelný a přehledný popis současné právní úpravy veřejných rejstříků a seznámení s novinkami a změnami v jejich právní úpravě. Ze všech šesti veřejných rejstříků má největší význam obchodní rejstřík, proto se práce zaměřuje na něj.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with legal regulation and the significance of a new legal concept - public registers. The objective of the thesis is to give comprehensible and clear description of the current legislation on public registers and introduction to the novelties and changes in the legislation. The thesis is focused on the business register because this one is the most important of all the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Michal Mědílek
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS