Bc. Igor Lüftner

Bachelor's thesis

Veřejné rejstříky

Public Registers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou a významem nového právního pojmu - veřejnými rejstříky. Cílem práce je srozumitelný a přehledný popis současné právní úpravy veřejných rejstříků a seznámení s novinkami a změnami v jejich právní úpravě. Ze všech šesti veřejných rejstříků má největší význam obchodní rejstřík, proto se práce zaměřuje na něj.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with legal regulation and the significance of a new legal concept - public registers. The objective of the thesis is to give comprehensible and clear description of the current legislation on public registers and introduction to the novelties and changes in the legislation. The thesis is focused on the business register because this one is the most important of all the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Michal Mědílek
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS