Bc. Andrea Horňáková

Bachelor's thesis

Vliv zobrazování žen v reklamě na nákupní chování spotřebitele

The effect of displaying women in advertising on the consumer buying behaviour
Anotácia:
Hlavním cílem práce je vysvětlit, jaký vliv má obraz ženy v reklamě na tělesné sebepojetí žen v české společnosti. Dále má práce dva vedlejší cíle. Prvním z nich je zjistit, jak reklamy pro ženy ovlivňují spotřebitelky při výběru produktů v typicky ženských segmentech. Dalším vedlejším cílem je ověřit, jaký „ideál“ ženské krásy upřednostňují muži v dnešní české společnosti a nakolik se tento ideál …viac
Abstract:
The main objective of this Bachelor thesis is to explain the effect of displaying women in advertising on the perception of woman’s body image. There are two side objectives correlated with this topic. The first side objective is to find out how advertisement affects women buying behaviour at segments like underwear and cosmetics products. The second side object is to verify what is the real ideal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication