Bc. Ondřej KRUPA

Diplomová práce

Google Classroom v prostředí Ostravské univerzity

Google Classroom at the University of Ostrava
Anotace:
Hlavním záměrem práce je teoretická analýza a následná praktická implementace virtuálního výukového prostředí v podobě aplikace Classroom, která je nedílnou součástí ekosystému Google Apps for Education Ostravské univerzity. Struktura práce respektuje chronologickou posloupnost předcházející skutečné implementaci. Úvodní část práce pojednává o technologii Cloud computing a základech e-learningu. Teoretickou …více
Abstract:
The main aim of this thesis is teoretical analysis and following practical implementation of the virtual training background in the form of applications Classrooms, that is an integral part of the ecosystem Google Apps for Education at the Universtity of Ostrava. The work structure respects the chronological order of the previous real implementation. The initial part of this thesis deals with the technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPA, Ondřej. Google Classroom v prostředí Ostravské univerzity. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání