Bc. Josef Kutil

Bakalářská práce

Retrospektivní zjišťování faktorů volby povolání v pozdní adolescenci a spokojenost se zvoleným kariérním směrem

Retrospective Detection of the Vocation Choice Factors in Late Adolescence and Satisfaction with the Chosen Career Path
Anotace:
Cílem této práce bylo retrospektivně analyzovat faktory, které z pohledu respondentů v mladé dospělosti nejvíce ovlivnily jejich volbu povolání v pozdní adolescenci. V práci jsou představeny dvě základní skupiny faktorů, které mohou mít na volbu povolání vliv – osobnostní faktory a vnější faktory. Zkoumána byla také kariérní rozhodnutost v adolescenci, tedy míra, se kterou jsou si adolescenti svým …více
Abstract:
The aim of this study was to analyze the factors that from the perspective of respondents in young adulthood most influenced their careers in late adolescence. The thesis presents two main groups of factors that may influence the vocational choice - personality factors and external factors. There was also examined career decidedness in adolescence, which means how strong is the adolescent's decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Lomičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií