Bc. Lenka PODJUKLOVÁ

Master's thesis

Využití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodách

Use of bacterial tests for detection mutagenicity of biodegradation products in wastewaters
Abstract:
Cílem teoretické části diplomové práce bylo objasnit genotoxické účinky vybraných kontaminantů odpadních vod - syntetických barviv a léčiv, a možnosti jejich detekce. Experimentální část byla zaměřena na hodnocení mutagenity vzorků odpadních vod a syntetického barviva malachitové zeleně s využitím Amesova testu. Vzorky byly testovány pomocí bakteriálních indikátorových kmenů Salmonella typhimurium …more
Abstract:
The main aim of the theoretical part of master thesis was to clarify genotoxic effects choosen contaminants wastewaters ? synthetic dyes and drugs, and possibilities theirs detection. Experimental part was focused on evaluation of mutagenicity samples of wastewaters and synthetic dye malachite green by using Ames test. Samples were tested by bacterial strains Salmonella typhimurium His- TA98 and TA100 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODJUKLOVÁ, Lenka. Využití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodách. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta