Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica

Evolution of plasmids - interaction plasmids resistance and virulence in Salmonella enterica
Anotace:
Pro šíření antibiotické rezistence má důležitý význam především horizontální přenos genů rezistence na plazmidech. V současné době jsou u patogenních bakterií stále častěji nalézány vysokomolekulární plazmidy nesoucí geny rezistence k antibiotikům či jiným inhibitorům růstu. Navíc u plazmidů rezistence dochází také k interakcím s jinými plazmidy, které zodpovídají a/nebo zvyšují virulenci bakteriálního …více
Abstract:
Gene transfer mediated by plasmids plays an important role in the spread of antibiotic resistance genes. Nowadays, high molecular weight plasmids carrying resistance genes to antibiotics and growth inhibitors are commonly found in pathogenic bacteria. Moreover, conjugative plasmids coding for antibiotic resistance may interact with virulence plasmids thus resulting in plasmid transferring both antibiotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.