Bc. Marcel Hornych

Bakalářská práce

„Vím, že máš pocit, že jsi klamán”: podvratná funkce elipsy ve filmu Vynález

„I know you feel like you’re being tricked”: Subversive Function of the Ellipse in Primer
Anotace:
Tato bakalářská práce je neformalistickou analýzou snímku Vynález režiséra Shanea Carrutha. V ní se zaměřuji na narativní a stylistické prostředky komplikující naše porozumění. Hlavním cílem je vysvětlit podvratnou funkci elipsy ve filmové formě Vynálezu, jejímž prostřednictvím narušuje klasické konvence a ovlivňuje vnímání filmu. Práce definuje možnosti komplikovat vyprávění ve sci-fi o cestování …více
Abstract:
This bachelor thesis is a neoformalist analysis of Primer, directed by Shane Carruth. I focus on narrative and style aspects which complicate our understanding. The primary objective is explaining subversive function of the ellipse in the film form which breaks classical conventions and influences our perception. This work define the possibilities of complicating narration in time travel movies through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta