Ivana Vrzalová

Bachelor's thesis

Modální slovesa “should” a “ought to”– popis užití a funkcí v současné britské a americké angličtině na základě korpusové analýzy

Modal verbs “should” and “ought to” – a description of their usage and functions in contemporary British and American English based on corpus analysis
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá modálními slovesy „should” a „ought to” a základními významy, v nichž se tato způsobová slovesa v angličtině vyskytují. Teoretická část je stručným úvodem do problematiky modálních sloves a modality obecně a zabývá se rovněž jednotlivými typy modality a popisem jejich významů. Praktická část je zaměřena na korpusovou analýzu, přičemž srovnává data získaná v korpusech …more
Abstract:
This thesis deals with the modal verbs “should” and “ought to,” and defines the basic meanings of these modal verbs in English. The theoretical part is a brief introduction to the issue of modal verbs and modality, discussing different types of modality and its meaning. The practical part consists of an analysis of the corpora, while comparing data in the corpora British National Corpus (BNC) and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College