Elena Giertlová

Bachelor's thesis

Design a vizuální styl videohry

Design and Visual Style of a Videogame
Abstract:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou herních stereotypů a vývojem her samotných. Teoretická část krátce popisuje definici pojmu 'hra', věnuje se její historii a vývoji, taktéž z vizuální stránky. Hlavní problematikou a analýzou práce jsou stereotypy hlavních hrdinů, taky her celkově. V neposlední řadě popisuje i motivaci lidí k hraní her. Praktická část pak předsta-vuje moje vlastní řešení smyšlené …more
Abstract:
This project deals with the issue of stereotypes in games and the game development itself. Theoretical part shortly describes definition of the term 'game', the history and develop-ment of games, from the visual side as well. The main point of analysis in this project is the stereotype of a game character, or game itself. Last, but not least, thesis describes mo-tivation of people to play games. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Giertlová, Elena. Design a vizuální styl videohry. Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Digital Design