Bc. Luboš Příhoda

Bakalářská práce

Vliv reklamy a propagace na chování zákazníka

Impact of advertising and promotion on customer's behaviour
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv a působení reklamy a propagace na chování zákazníka. Popisuje jednotlivé reklamní techniky a zabývá se aplikací psychologie reklamy v praxi. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, do jaké míry je zákazník reklamou ovlivněn a jaký postoj zaujímá k jednotlivým typům reklamy. Nedílnou součástí bakalářské práce je dotazník, který dopomohl ke zjištění těchto cílů …více
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the influence of the advertising and promotion on consumer behavior. Describes the different advertising techniques and discusses applications of psychology in advertising practice. The aim of this thesis is to assess the extent to which the customer is influenced by advertising and the attitude to deliver different types of advertisements. Integral part of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance