Mgr. Dušan Stranatić

Master's thesis

Service Design Process

Service Design Process
Abstract:
I přes zvýšené využívání designu služby jako praxe je jedním z hlavních problému, je vybrat si správnou sadu nástrojů a metod pro návrhového procesu. Abychom pochopili, Service Design proces a různé nástroje a metody; výzkum, sekundární výzkum, a workshop byly použity. Tím, že hledá odpověď na procesu návrhu jednotný služby v určitém odvětví služeb, více než 300 projektů z Global Service Jam 2014 jesou …more
Abstract:
Despite increased use of service design as a practice one of the main challenge is choose the right set of tools and methods for design process. In order to understand Service Design process and various tools and methods; research, secondary research, and a workshop have been used. By seeking the answer to unified service design process in a specific service sector, over 300 projects from Global Service …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering