Kristýna MŽYKOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v pohádkách H.Ch. Andersena

Gender Stereotypes In The Fairy Tales by H. Ch. Andersen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou genderových stereotypů a uplatnění genderu v pohádkách. Zaměřuje se na vliv pohádek v rámci socializace dětí jako jednu z možností předávání genderových stereotypů. V teoretických východiscích rozčleněných do tématických celků jsou vymezeny základní pojmy, na které navazují vybrané teorie genderu, např. protikladné teorie biologického determinismu vycházející …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of gender stereotypes and of gender application in fairy tales. It focuses on the influence of fairy tales in relation to their connection with the socialization of children as one possibility of gender stereotypes transmission. In the theoretical bases broken down into thematic units are define basic terms, which are connected to the selected theories of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MŽYKOVÁ, Kristýna. Genderové stereotypy v pohádkách H.Ch. Andersena. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta