Nikola Fidriková

Bakalářská práce

Sociální práce v domácím prostředí seniora

In-Home Social work with the Seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociální prací v domácím prostředí seniora a má dvě základní časti: teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice domácí péče o seniora. Věnuje se základní terminologii spojené s touto problematikou – stárnutí, stáří, senior, sociální práce v domácím prostředí klienta a diferencuje rozdílnost v obsahu sociální práce a sociální služba. Důležitou složkou …více
Abstract:
This thesis examines social work in home environment of the elderly and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part presents basic terminology, such as ageing, age, elderly, social work in home environment, and distinguishes social work and welfare service. It also presents the history of social work and its development as well as basic facts about palliative care. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c1pdz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě