Theses 

Diskurzivní analýza zobrazování neheterosexuálních teen postav v americké a britské fikční TV tvorbě od počátku 90. let 20. století do současnosti – Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ

Disertační práce

Diskurzivní analýza zobrazování neheterosexuálních teen postav v americké a britské fikční TV tvorbě od počátku 90. let 20. století do současnosti

Discourse analysis of LGBTAQ teen identities' representations in American and British TV series (1990's - present) in the context of heteronormativity

Anotace: Práce předkládá analýzu televizních reprezentací fikčních LGBT+ teen postav v americké a britské tvorbě od počátku 90. let 20. století do poloviny roku 2016. Sleduje především vztah heteronormativní ideologické formy a zobrazování pravidelně se objevujících neheterosexuálních postav. A to v kontextu neoliberálního přístupu k minoritám, s ohledem na generace X a Y jako konzumenty sledovaných pořadů a postav, a se zohledněním proměn v americkém a britském televizním průmyslu. Klíčové je zejména zjištění dvou tendencí v reprezentacích LGBT+ teen identit, a sice asimilace do heteronormativního rámce a tendence subverzivní, která heteronormativní principy nabourává, pojmenovává nebo zcela anihiluje. Druhá z tendencí se začíná systematicky uplatňovat u LGBT+ teen postav s několika výjimkami až v posledních cca 3 letech. Asimilace LGBT+ teen postav se pak od 90. let 20. století pod vlivem požadavků niche publik ovlivněných zejména neoliberalismem, zásadním způsobem proměňuje od demonstrované asimilace po deklarování zdánlivé rovnosti mezi heterosexualitou a homosexualitou (tzv. nastolení homonormativity). V disertaci vycházím z kritické diskurzivní analýzy Teuna A. van Dijka a analyzuji všechny seriály s pravidelnými LGBT+ teen postavami, včetně těch, která nenáleží do žánru teen dramatu. Soustředím se tedy na kon-textuální analýzu reprezentace televizní postavy se zaměřením na analýzu jazykového projevu, umístění postavy v narativu, tematicko-obsahovu strukturu, stejně jako na vnější a vnitřní znaky postavy a okrajově také vliv žánru na LGBT+ teen reprezentace.

Abstract: This dissertation provides an analysis of LGBT+ teen representations in The U.S. and UK serial TV fiction since 1990 s till June 2016. It mainly follows a relationship between heteronormativity and representations of non-straight teen characters in any TV genre (teen drama is not the only genre analysed here). The main focus is located in the context of neoliberal position towards minorities, specifics of generation X and Y consumption of TV content and their social and culture values, and I am also following changes in UK and US TV industry just to name some of the key points. It is important to say that I located two tendencies in LGBT+ teen representations. The first one is a simple assimilation into the heteronormative discourse, and the subversive tendency which goes against heteronormativity either by calling and naming specific rules of heteronormativity, or rejects the normative system completely. The second of the tendencies is beginning to systematically apply as a part of television LGBT+ teen representations in the last 3 years, and mainly in The U.S. Assimilation on the other hand is very common since early 1990 s. But it underwent major changes thanks to neoliberalism and niche audiences who challanged TV industry in both countries. It changed from demonstrated assimilation towards seeming declaration of equality between heterosexual and non-heterosexual teen representations (the concept of "new""homonormativity). I mainly use critical discourse analysis (Teun A. van Dijk) as an analysing tool. I choose to analyze all of the TV series with a regular LGBT+ teen characters, thus I notice some examples of TV series targeted on adults as well. There is a focus on a con-textual analysis of TV character representations pointing towards ways of language expressions, position of a character in TV narrative, thematically-content structure, and external and internal features of LGBT+ teen characters. Marginally I notice the influence of genre in LGBT+ teen representations as well.

Klíčová slova: TV seriál, minority, LGBT+, TV reprezentace, heteronormativita, diskurzivní analýza, CDA

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=204505 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JEDLIČKOVÁ, Jana. Diskurzivní analýza zobrazování neheterosexuálních teen postav v americké a britské fikční TV tvorbě od počátku 90. let 20. století do současnosti. Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz