Ing. Veronika Láncošová

Bakalářská práce

Mystery shopping

Mystery shopping
Anotace:
Cílem mé Bakalářské práce, je představit metodu zjišťování kvality služeb a péče o zákazníka, zvanou Mystery Shopping a poukázat na její výhody v užívání. Nejprve obsah směřuje k obecnějšímu tématu – výzkum trhu. Dále se v této práci věnuji jednotlivým zásadám Mystery shoppingu, ale také tomu, jak se stát Mystery shopperem, co pro to musím udělat a také co musím dodržovat. Praktická část je pak zaměřena …více
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis is to present a method quality detection of services and consumer care, known as Mystery Shopping and to show its advantages in using. Firstly the contect is directed to a more general topic – Marketing Research. And then in this Thesis I deal with single principles of Mystery shopping, but also how to become a Mystery shopper, what I must do for it and what I must observe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Alena Pilná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní