Tomáš Sedliak

Master's thesis

Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny

Marketing mix in insurance industry and the analysis of current marketing strategy of Česká pojišťovna
Abstract:
Diplomová práce analyzuje současnou marketingovou strategii České pojišťovny. Konkrétně se zaměřuje na změny, které proběhly během "Podzimní ofenzívy 2011". Postupně jsou popsány inovace pojistných produktů, marketingové komunikace a distribučního oddělení České pojišťovny. Pozornost je věnována i tvorbě cen pojištění. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé složky marketingového mixu a …more
Abstract:
This thesis is analysing the current marketing strategy of Česká pojišťovna. In particular, it is focused on changes which were realised during the marketing campaign named "Podzimní ofenzíva 2011". There are described innovations of products of insurance, marketing communication and distribution department of Česká pojišťovna. The attention is also dedicated to the creation of insurance prices. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Jaroslav Daňhel
  • Reader: Lukáš Štěpánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32958

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví