Bc. Veronika Novotná

Diplomová práce

Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti Česká pojišťovna a.s.

Suggestion on the improvement of the selected insurance product in Česká pojišťovna a.s.
Anotace:
Obsahem diplomové práce je komparace vybraného pojistného produktu životního pojištění společnosti Česká pojišťovna a.s. s konkurenčními pojistnými produkty vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti Česká pojišťovna a.s.
Abstract:
Diploma thesis contains a comparison of selected life insurance product of company Česká pojišťovna a.s. with competing insurance products selected commercial insurance companies. The result is a suggestion to improve insurance product selected insurance company Česká pojišťovna a.s.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting