Bc. Václava Fricová

Diplomová práce

Implementace Smart Administration na Magistrátu města Mostu

Implementation of Smart Administration from the Municipality City Most
Anotace:
Téma diplomové práce je určeno snahou zpracovat vypovídající materiál o vlivu strategie Smart Administration (dále jen SA) na vývoj veřejné správy v Mostě. Prvním dílčím cílem této práce je popsat cíle strategie SA, jejímž hlavním úkolem je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb. Druhým dílčím cílem je popsat vývoj veřejné správy v Mostě v několika etapách …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is determined by efforts to deal with the material of the impact of Smart Administration (SA) strategy on the development of public administration in Most. The first target point of the thesis is to describe the SA strategy aims whose main task is to ensure a coordinated and efficient way of public administration and service improvement. The second target is to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní