Robin Ibl

Bakalářská práce

Konstrukce investiční strategie instituce kolektivního investování

Construction of the investment strategy of the institutional investor
Anotace:
Práce se zabývá vysvětlením a praktickou aplikací multifaktorové investiční strategie, s cílem vytvořit investiční portfolio s expozicí vůči faktorům. V první části práce je pojem zasazen do širší souvislosti, jsou zmíněna teoretická východiska, především poté teorie efektivních trhů, moderní teorie portfolia a model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Klíčový přínos práce tvoří vlastní analýza, jejímž …více
Abstract:
The paper explains and applies multi-factor strategies in portfolio construction. The term is explained in a broader context in the first part of the thesis and also the theoretical foundations are mentioned, such as Efficient-Market Hypothesis, Modern Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model (CAPM). The key output of the thesis is an analysis, presented in the second part of the paper. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Brada
  • Oponent: Michal Kováč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72253