Ing. Denisa Skřivanová

Bachelor's thesis

Extremismus - současný sociálně patologický jev v české společnosti

Extremism - The current socio-pathological phenomenon in Czech society
Abstract:
Práce se pokouší popsat celou českou extremistickou scénu. V úvodu je čtenář seznámen s Ústavou ČR, dále je vysvětlen pojem politická strana, popsán její vznik, zánik a některé další situace. V práci je dále popisován extremismus, popsána jeho definice a poté se práce přesouvá na činnost extremistických skupin, ať se již jedná o skupiny krajně levicové, nebo pravicové. Praktická část zahrnuje důkladné …more
Abstract:
This bachelor thesis tries to describe the whole extremism scene. At the beginning is introduced the Czech constitution to the reader, it further explains terms like political party, its origin, termination and so on. The thesis conveys extremism, its definition and then it deals with activity of left and right side extremist parties. Analytical part contains an in-depth description of situation at …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní