Ing. Denisa Skřivanová

Bachelor's thesis

Extremismus - současný sociálně patologický jev v české společnosti

Extremism - The current socio-pathological phenomenon in Czech society
Anotácia:
Práce se pokouší popsat celou českou extremistickou scénu. V úvodu je čtenář seznámen s Ústavou ČR, dále je vysvětlen pojem politická strana, popsán její vznik, zánik a některé další situace. V práci je dále popisován extremismus, popsána jeho definice a poté se práce přesouvá na činnost extremistických skupin, ať se již jedná o skupiny krajně levicové, nebo pravicové. Praktická část zahrnuje důkladné …viac
Abstract:
This bachelor thesis tries to describe the whole extremism scene. At the beginning is introduced the Czech constitution to the reader, it further explains terms like political party, its origin, termination and so on. The thesis conveys extremism, its definition and then it deals with activity of left and right side extremist parties. Analytical part contains an in-depth description of situation at …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní