Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice – Žanet Cihlářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Žanet Cihlářová

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice

Survey to Building Documentation in Cadastre Unit Dobroměřice

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice. Obsahem práce je popis zaměření stavby rodinného domu (RD), použití daných metod měření, přístrojů a pomůcek a grafické znázornění v programu GEUS. Součástí práce je také vyhotovení geometrického plánu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on measurement of real construction of building in cadastral area of Dobroměřice. The content of the thesis is a description of measurement of a family house, application of measurement methods, devices and tools, and graphic project in program GEUS. Part of the thesis is also creation of geometric plan.

Klíčová slova: skutečné provedení stavby, GEUS, geometrický plán

Keywords: real construction of building, GEUS, Geometric plan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Dana Vrublová
  • Oponent: Pavel Černota

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 04:10, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz