Mgr. Tereza Sekaninová

Bakalářská práce

Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : Traduction et analyse stylistique du texte juridique

Immigration code et Right of sanctuary: Translation and stylistic analysis of legal text
Abstract:
The subject of my Bachelor Work is a translation of a legal text and its subsequent analysis. The Work is divided into two parts. The first part is focused on a translation from French into Czech. For this purpose I chose part of a French code of law which applies to foreigners’ entering and staying in France and asylum rights. The second part, which is theoretical, analyses the text. It consists of …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské diplomové práce je překlad právního textu a jeho následná analýza. Práce je rozdělená na dvě části. První se zabývá překladem z francouzštiny do češtiny. Jako výchozí text jsem zvolila část francouzského zákoníku, který se týká vstupu a pobytu cizinců ve Francii a práva azylu. Druhá, teoretická část je zaměřená na rozbor textu. Skládá se z analýzy syntaktické a lexikální, které …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta