Soňa DONÁTOVÁ

Bakalářská práce

Turečtí imigranti ve Spolkové republice Německo (K otázce integrace cizinců usídlených v SRN)

Turkish immigrants in The Federal Republic of Germany (To question about integration of aliens resident in The Federal Republic of Germany).
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je věnována tureckým imigrantům ve Spolkové republice Německo. Zabývá se přílivem Turků do Německa od konce 50. let minulého století, jejich postavením a životem v německém prostředí na příkladu vybraných komunit. Práce nastiňuje rámce integrační politiky, problémy integrace tureckých přistěhovalců a jejich následných generací s ohledem na názory jak Němců, tak Turků. Na …více
Abstract:
Translated thesis is focused on Turkish immigrants in Federal Republic of Germany. It deals with Turkish immigration to Germany since 50th last century, their position and life in German environment for example in chosen communities. This thesis outlines framework of integration policies, problems of Turkish immigrant?s integration and their next generations with respect to both Germans and Turkish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Andrej Sulitka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DONÁTOVÁ, Soňa. Turečtí imigranti ve Spolkové republice Německo (K otázce integrace cizinců usídlených v SRN). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Politologie - Německý jazyk a literatura