Mgr. Vladimíra KALUSCHA NÁHLÍK

Bakalářská práce

Informovanost populace o nežádoucích účincích ionizujícího záření

Awareness of population about adverse effects of ionizing radiation
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou ionizujícího záření. Zaměřuje se na vznik, biologické účinky záření, způsoby a principy radiační ochrany v části teoretické a znalosti populace o jeho účincích v části praktické. Teoretická část shrnuje základní informace o ionizujícím záření. Ionizující záření definuje jako záření, které má natolik vysokou energii, že je schopno vyrážet elektrony z atomového obalu …více
Abstract:
This work deals with the problem of ionizing radiation. It focuses on the origin, biological effects of radiation, methods and principles of radiation protection in the theoretical part and knowledge of the population on its effects in the practical part. The theoretical part summarizes basic information about ionizing radiation. Ionizing radiation causes radiation that has such high energy that it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALUSCHA NÁHLÍK, Vladimíra. Informovanost populace o nežádoucích účincích ionizujícího záření. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta