Simona Kašparová

Bakalářská práce

Výběr a hodnocení dodavatelů ve společnosti Yusen Logistics, s.r.o.

Anotace:
Práce se zaměřuje na otázku stanovení vhodného postupu ve výběru a hodnocení dodavatele společnosti Yusen Logistics. Navrženému postupu výběru a hodnocení dodavatele předchází podrobný přehled doposud aplikovaných metod v logistickém dodavatelském řetězci a jejich dosažených výsledků. A dále náhled do stávajících postupů společnosti Yusen Logistics v hodnocení a výběru dodavatele. Závěrečná kapitola …více
Abstract:
The work focuses on the question of implementation suitable process in supplier selection and assessment process in a Yusen Logistics company. Suggested process, based on a particular research of the present applied methods in logistic supply chain and their approaches. And further insight into existing practice in supplier selection and assessment process of Yusen Logistics Company. Final chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašparová, Simona. Výběr a hodnocení dodavatelů ve společnosti Yusen Logistics, s.r.o.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera