Markéta Zajarošová

Disertační práce

Identifikace a posouzení míry vlivu faktorů na proces implementace CRM systémů

Identification and Assessing the Degree of Influence Factors to the Process of CRM Systems´ Implementation
Anotace:
Dizertační práce je zaměřena na identifikaci a posouzení míry vlivu faktorů ve vazbě na proces implementace CRM systémů. Hlavním cílem dizertační práce je analýza míry působení faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM a následné vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli práce jsou zjištění míry využívání CRM systémů ve firmách na území České republiky …více
Abstract:
The dissertation is aimed at identification and assessing the degree of influence factors in relation to the process of implementing CRM systems. Main aim of the thesis is to analyze the extent of other factors that affect the implementation of CRM systems and then defining their impact on performance measurement of implemented CRM systems. Specific objectives of the thesis are to find the level of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2013
  • Vedoucí: Lenka Kauerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava